Полезни и здравословни хранителни навици, които подобряват здравето, при болести на кръвта.

Кои са принципите на здравословното хранене?

Здравословно хранене е това, при което с приетата храна адекватно се задоволяват в качествено и количествено отношение потребностите на индивида от хранителни вещества с енергийна, пластична и каталитична функция. Здравословното хранене е решаващ фактор за поддържане на добро здраве, висока работоспособност, положителен психо-емоционален тонус и активно дълголетие. Това е пълноценното хранене на здравите хора.

Принципи на здравословно хранене

БАЛАНСИРАНОСТ

 • ПО ЕНЕРГИЕН ПРИЕМ

Енергията, която се приема с храната трябва да задоволява напълно физиологичните ни енергийни потребности. Тя се доставя от трите основни хранителни вещества – белтъци, мазнини и въглехидрати. Техните енергийни еквиваленти са:

 • 1 g белтък – 17 kJ (4.1 kcal)
 • 1 g мазнини – 39 kJ (9.3 kcal)
 • 1 g въглехидрати – 17 кJ (4.1 kcal)

Енергийните потребности зависят от възрастта, пола, ръста и телесната маса, нивото на физическа активност в т.ч.  вида на трудовата дейност и физиологичното състояние на организма (бременност, кърмене).

По прием на основни хранителни вещества макронутриенти (белтъчини, мазнини, въглехидрати) и микронутриенти (витамини и минерални вещества).

Препоръчителните интервали за прием на основните макронутриенти в енергийни проценти (Е% – относителен дял от общата енергийна стойност на храната) са:

 • общ белтък 10-20 Е%;
 • общи мазнини – 20-35 Е%;
 • общи въглехидрати – 45-60 Е%.

Оптимални трябва да бъдат съотношенията в дневния хранителен прием между микронутриентите (минерални вещества, витамини), биологично-активни вещества (БАВ), аминокиселини (АК), хранителни влакнини (фибри).

Правилното съотношение между хранителните вещества гарантира задоволителното им усвояване и оптималното им функционално въздействие в организма. Например съотношението между приетите с храната растителни, животински и млечни белтъчини при възрастен, здрав човек трябва да бъде 1:1:1, като с възрастта се увеличава делът на белтъчините от растителен произход за сметка на тези от животински произход.

 • РАЗНООБРАЗИЕ

Ежедневният хранителен прием трябва да съдържа пълноценни и разнообразни хранителни продукти, в необходимите количества и вид. Всяка от тях има своето физиологично предназначение за организма на здравия човек.

 • РЕЖИМ НА ХРАНЕНЕ

Разпределението на дневната дажба по приеми и интервалите между тях трябва да бъдат съобразени с възрастта, интензивността на труда, физиологичното състояние на индивида.

 • Храната да бъде качествена и безопасна (да не съдържа вредни агенти от микробен и немикробен произход).
 • Оптимален обем приета еднократно храна, който създава чувство за ситост без тежест и напрежение.
 • Подходяща кулинарна обработка на хранителните продукти, която гарантира висока смилаемост и усвояемост на храната, без отделяне на вредни за здравето вещества.
 • Включване на повече сурови, необработени и екологично чисти продукти в менюто.
 • Храненето да бъде съобразено с индивидуалните предпочитания, национални, религиозно-философски традиции и пр.