Хранителен план и вид спорт

Успеваемост в храненето при спортна дейност

Повечето спортисти могат да се посрещнат енергийните си нужди чрез добре балансирана диета. За тези с големи телесни размери или с висок дневен енергоразход е много трудно да го постигнат, чрез нормалното хранене. Налага се  добавка на храни в концентрирана форма.

Постигането на нулев енергиен баланс  чрез прием на хранителни вещества за покриването на енергийните нужди е

  • важно не само за поддържането на теглото на спортистите, но и за намаляване на риск от увреждания и травми. Както е нужно и за оптималното им здраве.

Понякога спортистите желаят да променят енергийния баланс. Така те се стремят да намалят теглото си или за да стимулират растежа и натрупването на мускулна маса. Това трябва да става много внимателно след консултации със специалист и точна преценка на обстоятелствата.  Може да има опасни последици за здравето и спортната работоспособност, затова се постъпва деликатно и професионално.

Фино се проследява  и енергийната наличност, където се дефинира като разликата между дневния енергиен прием и дневния енергоразход за двигателни дейности. Това е количеството енергия, което остава за поддържането на жизнените функции. Ако количествата енергия са под нормите (30 kcal/kg) активна телесна маса, може да има сериозни здравословни последствия. Разбира се, човешкият организъм може до известна компенсира ниската енергийна наличност. Когато обаче тя персистира по-дълго време, някои от физиологичните функции се нарушават, за да се спести от енергията за извършването им. Тези функции най-често включват

  • растежа, менструалната функция, репродукция регулацията на телесната температура, имунния и хормонален статус, основната обмяна, изграждането на костната тъкан.

Хранителен план и успеваемост

Промяната на телесното тегло, за успешно представяне, трябва да се извършва безопасно или може да причини повече вреда, отколкото полза. Поддържането на телесното тегло твърде ниско, твърде бързото отслабване или предотвратяването на наддаването на тегло по неестествен начин може да има отрицателни последици за здравето. Важно е поставяне на реалистични цели и точно те да бъдат свързани с генетиката, с диетата и със спортната подготовка. Спортът без правилно хранене не дава оптимален резултат. Младите спортисти, които се опитват да отслабнат, трябва да работят със сертифициран диетолог. Самостоятелното експериментиране с диети може да доведе до лоши хранителни навици с недостатъчен или прекомерен прием на определени хранителни вещества.