Clinical nutrition and dietetic services

Социална отговорност

Мартина Измирлийска

С кого работя

Практиката ми е с насоченост към осъзната възраст, но обстоятелствено или по препоръка на колеги педиатри, работя и с нак-малките.

С КОГО НЕ РАБОТЯ – жени в състояние на бременност, пациенти с автоимунни и тежък стадии на онкологични заболявания. Не работя с клинични състояния извън компетенциите ми.

Доброволческа и социална дейност

Посветена съм в различни дейности, свързани с медицината и храненето.

Участвам и създавам различни инициативи в разпространението на хранителната култура. За мен здравословният начин на живот и здравната култура са на водещо място. Времето в което хранителното планиране и работа с диетолог се считаше за прищявка отмина. В тази връзка се старая да помагам на хората и да дам своя принос към Българското общество.

Има доста семейства, които нямат финансова възможност да ползват платени услуги и аз им предоставям напълно безплатни консултации.

Смятам, че българското население, трябва да живее  здравословно и в унисон с природата.

Директно на e-mail, без СПАМ съобщения!

Искаш ли да получаваш ценни съвети?

© Мартина Измирлийска - всички права запазени
Нито един от материалите, публикувани в сайта не трябва да се възприема като обещание или гаранция за постигане на конкретни цели или резултати. Успехът Ви може да варира значително в зависимост от строго индивидуални фактори като възраст, здравословно състояние, скорост на обмяната на веществата, физическа култура, психологическа нагласа, обкръжение и други.

Изработка и поддръжка на Интернет уебсайтове, онлайн магазини и системи

Защитено съдържание!