Практическо Ръководство за Сондово Хранене – Съвети и Препоръки

Сондовото хранене е критичен метод за поддържане на хранителния статус на пациенти, които не могат да се хранят по естествен начин. Това кратко ръководство ще предостави практически съвети за прилагането на сондово хранене в клинични условия.

Техника на Въвеждане на Сондата

Сондата се поставя през едната ноздра и се насочва към стомаха (75 см), дванадесетопръстника (100 см) или тънкото черво (125 см). Сондите са направени от силикон, поливинилхлорид или полиуретан и имат диаметър 1.5-2 мм. Важно е сондата да бъде правилно фиксирана, за да се предотвратят механични усложнения.

Режим на Въвеждане на Хранителните Смеси

Хранителните смеси могат да се подават капково или на порции. За капковото подаване се използват инфузионни помпи, които осигуряват равномерен приток на хранителни вещества. При подаване на порции, храната се дава на 4-5 приема от 100-300 мл със скорост 25-150 мл/ч.

Препоръчителни Хранителни Смеси

Хранителните смеси трябва да бъдат течни или полутечни и да имат температура 45-50 градуса. Приготвянето им включва раздробяване, разреждане с течности и прецеждане. В болнични условия, тези смеси се приготвят непосредствено преди хранене и не се съхраняват над 24 часа в хладилник, за да се избегне микробно замърсяване.

Готови Храни и Инстантни Смеси

Индустриално приготвените храни, като Nutricomp и Fresenius kabi, са подходящи за ентерално хранене. Те са удобно пакетирани и намаляват риска от небалансиран химически състав и микробно замърсяване.

Усложнения и Управление на Рисковете

Неправилното сондово хранене може да доведе до механични усложнения като дразнене на носа, глътката и хранопровода, диария, гадене, повръщане и метаболитни нарушения като хиперхидратация и повишено ниво на урея и креатинин. За да се избегнат тези усложнения, храненето трябва да започва с малки обеми и да се увеличава постепенно.

 

Сондовото хранене е жизненоважен метод за пациенти, които не могат да приемат храна по естествен начин. Следвайки препоръките и указанията за правилното прилагане на сондово хранене, медицинските специалисти можем да осигурим оптимална хранителна поддръжка и да минимизираме риска от усложнения.