Основни Метаболитни Функции под Хранителен Контрол

Основни Метаболитни Функции под Хранителен Контрол

Поддържане на Оптимална Телесна Маса, Телесен Състав и Разпределение на Мастната Тъкан

Затлъстяването се развива в резултат на повишен енергиен внос и намален енергиен разход. Излишъкът от хранителна енергия се натрупва в излишна мастна тъкан, което увеличава телесната маса и мастното съдържание в тялото. Повишената телесна маса, особено при абнормно натрупване на висцерална мастна тъкан, е свързана с повишен сърдечно-съдов риск. Въпреки значимата роля на генетичните фактори в развитието на затлъстяването и инсулиновата резистентност, небалансираното хранене и намалената физическа активност са ключови благоприятстващи фактори.

Контрол на Окислението на Макронутриентите

Пълното окисление на всеки макронутриент, съобразено с неговото количество в хранителния режим, определя макронутриентния баланс. Окислението на въглехидратите и протеините варира според актуалния им внос, което регулира тяхното окисление. При постоянен въглехидратен внос, приемът на мазнини не винаги инициира тяхното окисление.

Регулация на Термогенезата

Хранителният прием има доказан ефект върху повишаването на енергоразхода, което се осъществява чрез продължителната симпатикусова активация и повишаване на нивата на катехоламини.

Контрол на Инсулиновата Чувствителност и Кръвната Захар

С помощта на т.нар. „кламп” техника, е възможно определянето на инсулиновата чувствителност и потенциалната възможност на инсулина да съдейства за метаболизиране на глюкозата. Повишените нива на гликемията на гладно и след нахранване са кардиоваскуларен рисков фактор и причина за развитие на микроваскуларни диабетни лезии.

Контрол на Плазмените Триглицериди

Хипертриглицеридемията, самостоятелно или в комбинация с понижени нива на високоплътностни липопротеини, е характерно нарушение при инсулиновата резистентност и коронарната сърдечна болест. Продължителността на повишените нива на серумните триглицериди след нахранване, известна като постпрандиална липемия, е установен маркер за сърдечно-съдов риск, дори при нормални концентрации на триглицеридите на гладно.

Оптимален Физиологичен Отговор при Физическа Активност

Физическата активност, в зависимост от интензивността си, може да увеличи енергоразхода с 500 до 1000 ккал на час. В тази ситуация може да възникне здравен риск и дори колапс вследствие на влошена хемодинамика и изразена дехидратация поради обилно потене и топлоотделяне. Недостатъчният внос на въглехидрати може да предизвика хипогликемия, умора и изтощение. В зависимост от типа, интензивността и продължителността на физическите усилия, се определят специфичните нужди от нутриенти и вода.

 

За повече информация и персонализирани консултации относно метаболитния контрол и оптималното хранене, моля свържете се с мен.

Бъдете здрави и се грижете за себе си!