КЛИЕНТСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

Аз, …………………………………….., в качество ми на клиент на диетолог Мартина Филипова – Измирлийска, разбирам, че  Диетологичен кабинет Измирлийска и www.cndiets.com – представители на „МАРВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ЕООД е консултант по хранене и диетологичен кабинет с неконвенционална медицинска практика. Диетологичен кабинет Измирлийска и www.cndiets.com –  не диагностицира или лекува заболявания, а подпомага балансирането на организма чрез съвместна работа с клиента.

Разбирам, че информацията, която получавам, свързана с храненето, начина на живот и здравето, не е предназначена да замени компетентно медицинско лечение за какъвто и да е здравословен проблем и състояние. Здравното образование и медицинските грижи са полезни и интегративни, когато са правилно поднесени.

Разбирам, че Диетологичен кабинет Измирлийска и www.cndiets.com не лекува здравословни състояния, а работи за балансиране на организма.

Разбирам, че Мартина Филипова – Измирлийска не носи никаква отговорност по българското законодателство за вреди, ако клиентът не е разкрил коректно цялата информация, свързана със здравословното му състояние, а именно наличие на заболявания, алергии и прием на медикаменти по време на консултация или физически преглед или в по-късен етап. Клиентът има задължение да уведомява своевременно Мартина Филипова – Измирлийска за всички промени в здравословното му състояние и приема му на лекарства.

Потвърждавам, че приемам и разрешавам моят личен телефонен номер, имейл и контакти да бъдат използвани за изпращане на реклами, снимки или контекст, свързан със темата на здравословното хранене.

Разбирам, че плащанията се изискват поне пет работни дни по-рано или непосредствено преди/след преглед или консултация, чрез  www.cndiets.com . Приема се плащане в брой на място в диетологичният кабинет или/и онлайн плащане чрез сайта.

Разбирам, че след плащанията се изискват поне пет работни дни за изработване на заплатения пакет услуга.

Отмяната или промяната на датите на доставка на индивидуалните програми или хранителни режими трябва да става поне два дни по-рано, като заплатените суми за тях не се връщат обратно.

Разбирам, че трябва да попълня информацията по-долу, да направя плащането и да подпиша този документ, преди да започна да получавам своите заявени и заплатени продукти.

Това споразумение е подписано доброволно и при отсъствието на всякакъв вид принуда.

Име на клиента: …………………………………………….

Моля, попълнете всички свои състояния, свързани с хранителна непоносимост, алергии или здравословни проблеми, от които страдате:

1……………………………………………..                                        4………………………………………………..

 

2……………………………………………..                                        5………………………………………………..

 

3……………………………………………..                                        6………………………………………………..

 

Подпис на клиента (или на родителите, ако клиентът не е навършил 18 години):

 

……………

 

Дата: …………