Храна и метаболизъм - какво е добре да знаем?

Храна и метаболизъм – какво е добре да знаем?

Въглехидратите, липидите и протеините в храните, които приемаме, се използват за енергия за захранване на молекулярните, клетъчните и органните дейности. Важно е да знаем, че енергията се съхранява предимно като мазнини. Количеството и качеството на храната, която поглъщаме, усвояваме и абсорбираме, влияе върху количеството мазнини, които се съхраняват като излишни калории.

Диетата – както това, което консумираме, така и колкото консумираме – има драматично въздействие върху нашето здраве. Консумирането на твърде много или твърде малко храна може да доведе до сериозни медицински проблеми, включително сърдечно-съдови заболявания, рак, анорексия и диабет, наред с други проблеми. Ако комбинираме нездравословна диета с нездравословни условия в околната ни среда, като тютюнопушене, потенциалните медицински усложнения се увеличават значително.

Количеството енергия, което е необходимо или което сме погълнали за ден, се измерва в калории. Хранителната калория (C) е количеството топлина, необходимо за повишаване на 1 kg (1000 g) вода с 1 °C. Това е различно от калориите (С), използвани във физическите науки, което е количеството топлина, необходимо за повишаване на 1 g вода с 1 °C. Когато ние говорим за „калория“, имаме предвид хранителната калория.

Средно човек се нуждае от 1500 до 2000 калории на ден, за да поддържа или извършва ежедневни дейности. Общият брой калории, необходими на един човек, зависи от неговата телесна маса, възраст, височина, пол, ниво на активност и количеството упражнения на ден. – Ако упражненията са редовна част от денят ни, естествено са необходими повече калории. Т.е. ако ние имаме динамично ежедневие и спортуваме, енергоприемът е значително по-висок.

По правило обаче, понякога подценяваме броя на приетите калории и надценяваме количеството, което изгаряме чрез спорт или упражненията. Това може да доведе до поглъщане на твърде много калории на ден. Натрупването на допълнителни 3500 калории добавя един килограм тегло. Ако се приемат повече от 200 калории на ден, на всеки 18 дни ще се качва един допълнителен килограм телесно тегло. С тази скорост могат да се качат допълнителни 20 килограма в течение на една година. Разбира се, това увеличение на калориите може да се компенсира с увеличение на упражненията. Бягането на километър и половина изгаря почти 100 калории.

Видът на поетата храна също влияе върху скоростта на метаболизма на тялото ни. Преработката на въглехидрати изисква по-малко енергия от преработката на протеини. Всъщност разграждането на въглехидратите изисква най-малко енергия, докато преработката на протеини изисква най-много енергия. Като цяло количеството приети калории и количеството изгорени калории определя общото тегло. Постигането на нулев енергоразход понякога, в повечето случаи, е пълно приключение. За да отслабнем, броят на изгорените калории, в залата или сред природата, на ден трябва да надвишава броя на поетите. Няма основание да въртим с часове на колелото и след това да се натъпчем в удовлетворение от спортната ни активност. Постигането между навик и баланс тук е изкуство, но не и невъзможно.

Напомням, да знаем и че калориите са в почти всичко, което поглъщаме, така че, когато обмисляме приема си на калории, трябва да имаме предвид и напитките. Много често всички ние ги подценяваме.

Интересно

За да предостави насоки относно видовете и количествата храна, които трябва да се консумират всеки ден, научните ръководители от Министерството на Здравеопазването с НАРЕДБА № 1 от 22 януари 2018 г., посочва физиологичните норми за хранене на населението. Те са поставили препоръчителните елементи на здравословното хранене в контекст на приеманата храна. Категоризираните данни са от храните в стандартните шест хранителни групи: плодове, зеленчуци, зърнени храни, протеинови храни, млечни продукти и масла. В наредбата се дават ясни препоръки относно количеството макро – и микронутриенти, които трябва да консумираме всеки ден, както и ниските нива и също в някои специфични състояния. Посочени са хранителните потребности за всички възрасти и пол.

Прилагам линк за любителите:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2018/02/13/naredba1-22-01-2018-fiziologicni-normi-hranene-naselenie.pdf