Хранителен план и вид спорт

Хранителен план и вид спорт

Съвременният спорт включва широк спектър от дисциплини, които се различават по редица свои характеристики най-важните от които са тези с продължителност

  • минутни или часове и характер на натоварванията – силови, скоростни, скоростно-силови, за издръжливост и др.

Физическите характеристики на спортистите от грацилно телосложение до силно развита мускулатура и масивен скелет, също са критерий оказващ влияние при храненето. Съвременната практика взема и в предвид дали спортуващия има предпочитания към всички клонове на веган културата. Независимо от това, че отделните спортни дисциплини имат свои характерни особености. Като цяло храненето при спортистите има общи цели. Обобщават се в това да се покрият енергийните нужди и да се достигне високо ниво на работоспособност, в  подобряване на възстановяването след тренировъчни и състезателни натоварвания. Характерно е да се постигне или да се поддържа идеално телосложение в зависимост от спорта, като с това се свежда и  риска от травми и увреждания.

Следователно оптималното хранене при спортистите трябва да включва адекватен прием на храна и течности за покриване на енергийните нужди и за доставяне на хранителни вещества за спортно-състезателната дейност, както и за поддържане на здравословното състояние.

Задължително условие за оптимизиране HD тренировките и работоспособността чрез хранене е да се осигури достатъчен калориен прием за покриване на повишените енергийни нужди. Кактое известно, дневният енергоразход включва два основни компонента

  • основна обмяна (енергията необходима за растежа, поддържането на клетъчните функции, терморегулацията и редица други жизнени функции)
  • енергоразход за физическа активност.

Енергоразходът е свързан със спортната дейност и зависи от

  • интензивността, продължителността и честотата на тренировъчните и състезателните натоварвания. Зависи и от телесните размери и възрастта на спортистите, както и от фактори, свързани с околната среда като температура и влажност на въздуха, атмосферно налягане и др.

Следователно дневните енергийни нужди варират не само между отделните спортни дисциплини и самите спортисти. Варират и от етапа на подготовката им, сезона, мястото на провеждането на тренировъчните или натоварвания.

Хранителен план и енергийни нужди

Хората, чиято физическа активност е умерено интензивна (два три пъти седмично около 40 min) и се занимават с рекреационен спорт, могат да покрият дневните си енергийни нужди чрез прием на 25-35 kcal/kg телесно тегло. Равнява се на 1800-2400 kcal/дневно за 50-80 kg индивид.

При умерени нива на високоинтензивни натоварвания (средно пет пъти седмично между два или три часа интензивни тренировки), както и при високо интензивни натоварвания (над пет пъти седмично между три и шест час интензивни едноразови или двуразови тренировки) енергоразходът може да достигне до 600-1200 kcal на час.

Поради това енергийните нужди са значително завишени и са 50-80 kcal/kg телесно тегло или 2500-8000 kcal/дневно за 50-100 kg спортист. Калорийните нужди на елитни спортисти с тегло 100-150 kg са изключително високи и варират между 6000 и 12000 kcal дневно.

Водата е най-важното, но пренебрегвано хранително вещество за спортистите. Водата и течностите са от съществено значение за поддържане на тялото хидратирано и на правилната температура. Тялото може да загуби няколко литра пот за един час при интензивни упражнения. Тийнейджърите и възрастните трябва да заменят всяко телесно тегло, загубено по време на тренировка, с еднакво количество течности. Бистрата урина е добър знак, че организма е рехидратиран напълно.