Clinical nutrition and dietetic services

Свържи се с мен

Мартина Измирлийска

Твоят случай е уникален!

Как мога да ти помогна?

Адрес: гр. Пловдив, ул. Кукуш 20, ет. 1, кабинет 1

Работно време: 09:00 – 18:00

+359894 425 663

cndiets.izmirliyska@gmail.com

Директно на e-mail, без СПАМ съобщения!

Искаш ли да получаваш ценни съвети?

© Мартина Измирлийска - всички права запазени
Нито един от материалите, публикувани в сайта не трябва да се възприема като обещание или гаранция за постигане на конкретни цели или резултати. Успехът Ви може да варира значително в зависимост от строго индивидуални фактори като възраст, здравословно състояние, скорост на обмяната на веществата, физическа култура, психологическа нагласа, обкръжение и други.

Изработка и поддръжка на Интернет уебсайтове, онлайн магазини и системи

Защитено съдържание!