Clinical nutrition and dietetic services

Консултации на живо и онлайн

Мартина Измирлийска

За консултантска дейност със запитване и предварителна уговорка с мен.

Предварителна уговорка

Адрес: гр. Пловдив, ул. Кукуш 20, ет. 1, кабинет 1

Работно време: 09:00 – 18:00

© Мартина Измирлийска - всички права запазени
Нито един от материалите, публикувани в сайта не трябва да се възприема като обещание или гаранция за постигане на конкретни цели или резултати. Успехът Ви може да варира значително в зависимост от строго индивидуални фактори като възраст, здравословно състояние, скорост на обмяната на веществата, физическа култура, психологическа нагласа, обкръжение и други.

Изработка и поддръжка на Интернет уебсайтове, онлайн магазини и системи